V šk. roku 1990/91 sa otvorila zdravotnícka škola, v nasledujúcom školskom roku škola vyvinula všetko úsilie k tomu, aby mohli svojím študentkám umožniť ubytovanie a takto zdokonaliť výchovu zverených dievčat.

Riaditeľka školy v šk. roku 1991/92 vybavila priestory pre Školský internát na ulici Volgogradskej 1. Tu sme dostali jedno a pol poschodia. Dievčatá boli ubytované v ľavom krídle na 2 poschodí a 3 poschodí vcelku.

Sestry vychovávateľky pripravovali pre dievčatá rôzne aktivity. Dievčatá mali možnosť navštevovať aerobik, kurz spoločenského tanca, basketbal, volejbal. Denne sa zúčastňovali na Božskej liturgii. Spoločne sa modlili krížovú cestu, ruženec, akatist alebo iné pobožnosti. Dievčatá chodili na divadelné predstavenia s pedagogickým dozorom. Každoročne sa usporadúval mikulášsky večierok, karneval a pripravovali sa programy na rôzne príležitosti školy.

V školskom roku 1994/95 sa Školský internát premiestnil do SOU stavebné na Vodárenskej ulici.

V školskom roku 1995/96 sme sa presťahovali do priestorov františkánskeho kláštora. 

Od školského roku 2004/2005 je Školský internát na Kmeťovom stromoradi 2.