POZOR! Internáty prechádzajú do režimu OTP!

Manuál k školskému semaforu bol aktualizovaný k 26. 11. 2021 z dôvodu vyhlásenia núdzového
stavu na základe uznesenia vlády SR, vydania vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva a zverejnenia
nového rozhodnutia ministra a preto dochádza k tejto zmene!!!

Ubytovanie v školskom internáte sa poskytuje iba žiakom s prezenčnou výučbou v režime OTP (očkovaní,
testovaní, prekonaní žiaci). Pri vstupe do budovy je študent povinný sa preukázať potvrdením o očkovaní, prekonaní ochorenia Covid-19 alebo čestným vyhlásením o testovaní s negatívnym výsledkom testu.

Tlačivo – Čestné vyhlásenie o testovaní na stiahnutie TU  

Stále platí aj to, že rodič predkladá po každom
prerušení dochádzky do internátu v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich kalendárnych dní
(vrátane víkendov a sviatkov) „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“.

Tlačivo o bezpríznakovosti na stiahnutie TU

Mohlo by sa vám tiež páčiť...