POZOR! Internáty prechádzajú do režimu OTP!

Manuál k školskému semaforu bol aktualizovaný k 26. 11. 2021 z dôvodu vyhlásenia núdzovéhostavu na základe uznesenia vlády SR, vydania vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva a zverejnenianového rozhodnutia ministra a preto dochádza k tejto zmene!!! Ubytovanie v školskom internáte sa poskytuje iba žiakom s prezenčnou výučbou …