OZNAM

Pre školský rok 2023/2024 sa nám momentálne uvoľnilo jedno miesto.
Ak by ste mali záujem, kontaktujte nás emailom na adresu: intak.bazilovky@gmail.com
ĎAKUJEME

___

O nás

Vychovávateľky nadväzujú na výchovno - vzdelávací proces školy a výchovné pôsobenie rodiny pri formovaní praktických sestier s cieľom vychovať všestranne vzdelanú ale aj kresťanskou morálkou rozvinutú osobnosť pre prácu s chorými. V tomto procese sa pri výchove snažia zabezpečiť spokojnú, radostnú a rodinnú atmosféru, ktorá napomáha a spríjemňuje výchovu.

História

V šk. roku 1990/1991 sa otvorila naša zdravotnícka škola a v nasledujúcom školskom roku vedenie vyvinulo všetko úsilie k tomu, aby bolo študentkám poskytnuté aj ubytovanie.

Výchova

Vychovávateľky sa usilujú formovať slobodných, zodpovedných ľudí. Snažia sa o rozvoj ľudských daností, ako je zmysel pre dôveru, nezištnosť, sebadarovanie, výchovu k pravde a slobode.

Rešpekt k jedinečnosti

Nezáleží na tom ako pomaly kráčaš, dôležité je nezastať a preto hľadáme spôsoby ako sa spoločne podporovať, spoznávať a formovať.

Duchovná formácia

Posviacka kaplnky a školského internátu sa uskutočnila v roku 2005. Terajším duchovným spávcom je ThDr. Milan Kuzmiak, PhD.

Aktivity

Dievčatám sú ponúknuté aktivity rôzneho charakteru ako napr.: besedy, prednášky, skupinové stretnutia ale aj spoločný stolný tenis, volejbal, či návšteva kina.

Spoločenstvo

V našom školskom internáte sú ubytované iba dievčatá (stredoškoláčky), študujúce na rôznych školách v meste Prešov.