Základné opatrenia

Na základe Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest uverejnej vo Vestníku vlády SR, ročník 31 sa použitie respirátora môže nahradiť použitím inej preventívnej ochrannej pomôcky, a to použitím rúška, šálu alebo šatky v prípade žiakov v škole alebo školskom zariadení a pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu.

Po každom prerušení ubytovania v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ dieťaťa/žiaka – NA STIAHNUTIE TU

Mohlo by sa vám tiež páčiť...