Školský internát pri SZŠ sv. Bazila Veľkého 

Kmeťovo stromoradie 2

080 01 Prešov

email.: intak.bazilovky@gmail.com

tel. č.: 051/7722285

* mesačný poplatok za ubytovanie je 30€

Prihláška do ŠI na stiahnutie TU

______________________________________________________________________________________________________________

OSTATNÉ LINKY:

Stredná zdravotnícka škola sv. Bazila Veľkého – https://szssvbazpo.edupage.org

Rád sestier sv. Bazila Veľkého – https://sestrybazilianky.sk