POZOR! Internáty prechádzajú do režimu OTP!

Manuál k školskému semaforu bol aktualizovaný k 26. 11. 2021 z dôvodu vyhlásenia núdzovéhostavu na základe uznesenia vlády SR, vydania vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva a zverejnenianového rozhodnutia ministra a preto dochádza k tejto zmene!!! Ubytovanie v školskom internáte sa poskytuje iba žiakom s prezenčnou výučbou …

Základné opatrenia

Na základe Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest uverejnej vo Vestníku vlády SR, ročník 31 sa použitie respirátora môže nahradiť použitím inej preventívnej ochrannej pomôcky, a to použitím rúška, šálu alebo šatky v …

Pokyny k ubytovaniu

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu bolesť brucha, vracanie, hnačka), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy a školského zariadenia. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať lekára. Po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá …